ჩატვირთვა..

Elder Fuþark - ცხრილი

ავტორი: Reginlave
  • 2 237


Elder Futharkინგლ.რუნაIPA პროტო-გერმ.ძვ. ინგლ.ძვ. ნორვეგ.ანგლ-საქს.მნიშვნელობები (თარგმანი)I     ÆttFfffehuFeohFeoh1. სიმდიდრე; 2. პირუტყვი; 3. ოქრო, ხაზინა
Uuu(:)ūruzŪr ȲrŪrUr1. ტური, გარეული ხარი დიდი რქებით (ბიზონის წინაპარი); 2. დათვი
Th (X)xθ, ðþurisaz / thurisazþornþurnÞorn1. ეკალი, წვეტი, მჩხვლეტავი; 2. ტურსი - მით. გოლიათი
Aaa(:)ansuzŌs Āc Æsc ÓssÓs1. ღმერთი, ასი, ოდინი; 2. მჭერმეტყველება, შთაგონება, სიბრძნე, პოეზია
RrrraidōRādReiðRád1. ცხენოსნობა, ჯირითი; 2. მოგზაურობა (ა-პუნქტიდან ბ-პუნქტამდე)
K (C)kkkaunan / kaunazCēnKaunCén1. ჩირაღდანი, ცეცხლი, სინათლის შეტანა რაღაცაში, გამოვლინება; 2. წყლული
GgggebōGyfuGárGiefu1. საჩუქარი, ძღვენი; 2. მსხვერპლის გაღება; 3. გაერთიანება, გაცვლა (ორმხრივი გაღება)
W (V)wwwunjōWunjōWynnWynn1. სიხარული, აღტაცება, კმაყოფილება, ბედნიერება; 2. დღესასწაულიII     ÆttHh ᚻhhagalazHæglHagallHagol1. სეტყვა; 2. ნგრევა
Nnnnaudiz / nauthizNȳdNauðrNied1. საჭიროება, გაჭირვება; 2. აუცილებლობა, გარდუვალობა; 3. ვალი, ვალდებულება
Iii(:)īsaz / isaĪsIsaÍs1. ყინული, გაყინვა; 2. გაჩერება, გაქვავება, აბსოლუტური სიმშვიდე და უმოძრაობა
JjjjēraGēr ĪorÁrGéar1. წელი, წელიწადის სრული ციკლი; 2. მოსავალი
Y / ï  (æ)yæ: (?)īwaz / eiwazĒoh
Éoh1. ურთხმელი (ხე მომწამვლელი ნაყოფით); 2. სიკვდილი, ქვეცნობიერი, ირეალური; 3. იგდრასილი
Pppperþ / peorthPeorð
Peorþმნიშვნელობა უცნობია, ითარგმნება როგორც საიდუმლო, დაფარული, სიტყვით გამოუთქმელი
ZzzalgizEolhYrEolh, Eolhx1. ლოსი, ცხენირემი (მათი რქოვანი წანაზარდი); 2. გვირგვინი; 3. დაცვა; 4. ისლი
Ss ᛊ ᛋssōwilō / sowuloSigelSolSigel1. მზე, მზის სხივი; 2. გამარჯვება (sig); 3. გულსაბნევი, ბროში, ძვირფასეულობაIII     ÆttTtttīwaz / teiwazTirTýrTír1. ტირ (ტიურ, ტივს, ტეივაზ) ომის ღმერთი; 2. დიდება, ღირსება; 3. სიმამაცე, მამაკაცური საწყისი
Bbbberkanan / berkanaBeorcBjarkanBeorc1. არყის ხე; 2. ქალური საწყისი; 3. გაზაფხული; 4. ახალი სიცოცხლის დაწყება
Eee(:)ehwazEhwazE(o)hEh1. ცხენი; 2. მოძრაობა (არა როგორც რაიდო, ა-დან ბ-პუნქტამდე, არამედ უშუალოდ მოძრაობა)
MmmmannazMannMaðrMann1. ადამიანი, პიროვნება, ინდივიდი;  2. კაცობრიობა
LlllaguzLaguLögrLagu1. ზღვა, ტბა, ოკეანე, წარღვნა; 2. კანონი, ბრძანება, უფლება, პრივილეგია; 3. ნიორდი (ზღვის ღმერთი)
NG (Q)q ᛝŋ / ngingwazIng
Ing1. ინგ, ინგვი, ინგვაზ, ფრეირი (ზაფხულის ღმერთი); 2. ნაყოფიერება; 3. ზრდა, განვითარების პიკი
Ooo(:)ōþila / ōþala / othilaĒðel
Éþel1. სამშობლო, მამული, სახლი; 2. საგვარეულო, ტომი, ოჯახი, მემკვიდრეობა
DdddagazDæg
Dæg1. დღე; 2. განთიადი; 3. ახალი ეტაპი, გადატვირთვა