ჩატვირთვა..
ზოგადი კითხვები რუნებზე და ჩრდილოურ ტრადიციაზე
ყველა, რაც კი არის, იმისთვის, რომ გვქონდეს რამესთან შესადარებელი. პირველ რიგში - ედდები და საგები, ასევე ჩრდილოეთის მითოლოგიური კვლევები, საიდანაც შეგვიძლია მივიღოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია ღმერთებზე,
0
11-01-2019, 14:26