ჩატვირთვა..
რუნული ხელოვნება - რუნები როგორც ენერგიის მატარებლები - II ნაწილი
რ უ ნ უ ლ ი ხ ე ლ ო ვ ნ ე ბ ა ᛉ · ა ვ ტ ო რ ი: ე.  ვ ე ბ ე რ ი • · რუნები როგორც ენერგიის მატარებლები  -  I I   ნაწილი •   ეს მწკრივი საშუალებას იძლევა ნათლად დავინახოთ ტრიადა - შემადგენლობა, სიტყვა
0
21-01-2019, 18:54
რუნული ხელოვნება - რუნები როგორც ენერგიის მატარებლები - I ნაწილი
· რ უ ნ უ ლ ი ხ ე ლ ო ვ ნ ე ბ ა ᛉ · ა ვ ტ ო რ ი: ე.  ვ ე ბ ე რ ი • · რუნები როგორც ენერგიის მატარებლები  -  I ნაწილი •   გერმანები სამყაროს განსხვავებულად აღიქვამდნენ იქამდე, ვიდრე ქრისტიანობას
0
21-01-2019, 18:52
ზოგადი კითხვები რუნებზე და ჩრდილოურ ტრადიციაზე
ყველა, რაც კი არის, იმისთვის, რომ გვქონდეს რამესთან შესადარებელი. პირველ რიგში - ედდები და საგები, ასევე ჩრდილოეთის მითოლოგიური კვლევები, საიდანაც შეგვიძლია მივიღოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია ღმერთებზე,
0
11-01-2019, 14:26