ჩატვირთვა..

 Dagaz (d) დაგაზდაგაზი ითარგმნება, როგორც დღე.


აღწერადაგაზი არის განთიადი, ახალი დღე, ახალი ეტაპი. ის ნიშნავს ხარისხობრივად სხვა მდგომარეობაში გადასვლას. დაგაზი ფუტარკის უკანასკნელი რუნაა, რომელიც თავისუფლად შეიძლება დავაყენოთ პირველზეც, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ფუტარკსაც ხომ ციკლურობის ფორმა გააჩნია, დაგაზი კი ამ ციკლის „გადატვირთვას“ ახდენს, თავიდან იწყებს იერას კანონით, იგივე არსით, მხოლოდ სხვა ფორმით.

მანტიკური და მაგიური მნიშვნელობებიმანტიკაში დაგაზი მეტყველებს ცხოვრებაში ახალი, რადიკალურად განსხვავებული ეტაპის დაწყებას, გვამცნობს სერიოზული ცვლილებების შესახებ.

მაგიაშიც გამოიყენება ანალოგიურად.

Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите посмотрите фильмы онлайн это стоит того